Az alábbiakban hasznos vásárlási információk, szakkifejezések, szakmai tudnivalók kapcsán tájékozódhat.

A RapidTető Kft mindent megtesz megrendelői kényelme érdekében és a leghatékonyabb együttműködési konstrukcióban végzi szolgáltatásait. Egy szeglemezes tető elkészítése több munkafolyamatból áll, ami a klasszikus ács technológiával készült tetőkhöz képest minden tekintetben költséghatékonyabb megoldásnak bizonyul. Az alábbiakban ismertetjük az egyes munkafázisokat:

 1. FÁZIS: díjmentes ajánlatkérés adatbázisba történő felvétellel
  1. egyedi ajánlatát ingyenesen elkészítjük Önnek
  2. rendelkezésére állunk díjmentesen online egyeztetés céljából
  3. amennyiben szükséges, ingyenes tervezői egyeztetést végzünk, azaz tervezőjével felvesszük a kapcsolatot igény szerint
  4. a leadott információk, tervek alapján ingyenes szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére
  5. megrendelés esetén a statikai, és gyártmányterveket 100% árkedvezménnyel, ingyenesen elkészítjük
 2. FÁZIS: Megrendelők terveinek díjmentes feltöltése, az „ajánlatkéréshez szükséges fogalmak” alapján: megrendeés pontos paramétereinek feltöltése táblázatos formában weboldalunkra 
  1. amennyiben szükséges, ebben a fázisban díjmentesen egyeztetünk a megrendelővel, annak tervezőjével és szakmai tanácsadással szolgáljuk a tető tökéletes kivitelezési tervét 
  2. lefektetjük a várható szállítási határidőt
  3. egyeztetésre kerül a kiszállítási mód: többek között, hogy szükséges e darut alkalmazni, amennyiben igen, azt cégünktől rendeli e meg a megrendelő, vagy saját forrásból biztosítja 
  4. a kivitelezés részleteinek tisztázása: megrendelő igénybe veszi e szakszerű ács szolgáltatásainkat az installáció kivitezeéséhez, vagy saját alvállalkozóval végzi azt el a kiszállítást követően. Ebben a fázisban kerül lefektetésre, hogy a tető összeállításához a daruzás, a bádogos, a szigetelés, a tetőcserép külső forrásból érkezik vagy a RapidTető biztosítja ezeket a szolgáltatásokat
 3. FÁZIS: tételes ajánlat elkészítése a felmért igények és tervek alapján
 4. FÁZIS: díjmentes egyeztetési rajz készítése és fixálása cégszerű aláírással megrendelő és szolgáltatói részről is
 5. FÁZIS: megrendelés iktatása
 6. FÁZIS: visszaigazolás, gyártmányterv készítése, megküldése, előlegszámla küldése, anyag foglalás, rendelés, gyártási programba helyezés, szállítás
 7. FÁZIS: gyártás automatizált gépekkel mm-es pontossággal és szeglemezezés számítógépes szoftverre tervezve 
 8. FÁZIS: termék kiszállítása, átadása (esetlegesen daruzással) és végszámla kiállítása 
 9. FÁZIS: egyéb, tetőszerkezeten kívüli szolgáltatások teljesítése (szigetelés, daruzás, cserép stb.) és végszámlázása 
 10. FÁZIS: minőségi bizonylatok, jótállás átadása

Tetőket gyártunk. Minden méretben és formában. Szeglemezes tetőink kedvező, standard csomagáron is megvásárolhatóak. Egyedi tervezésű tetőszerkezetek esetében az árat a tervek, helyszíni felmérés pontos paraméterei alapján számítjuk. Nincs felesleges faanyag, nincs felesleges költség. Mivel a szeglemezes tetőszerkezetek a gyártási folyamat során kerülnek összeállításra, szeglemezelésre, így a hagyományos ács technológiához képest (amikor is az ács a helyszínen szögeli össze a tetőt több hét alatt) sokkal gyorsabban, mérettől függően, akár néhány nap alatt is installálható egy-egy megrendelt tetőszerkezet.

Nyeregtető, félnyereg tető, kontyolt tető, konytolt nyeregtető, manzard tető, sátortető, összetett tető, fűrészfogas tető, toronytető.

magastetőformák - RapidTető Kft. - vásárlási információk

A héjazat elemeinek hordására szolgáló, fedésfajtánként meghatározott távolságokban a szaruzatra szegezett vízszintes helyzetű lécek sora.

A szaruzatra vagy a héjazati szelemensorra felszegezett deszkák sora.

Nagyméretű héjazati elemeket hordó, a héjazati elem fajtája szerint meghatározott távolságokban tartóállásonként rögzített vízszintes gerendák sora.

A tető hajlását meghatározó, az ereszvonalra merőleges, a lécezést, illetve deszkázatot hordó gerendák sora.

A szaruzat egyik gerendája.

A tetőgerincben lévő, a csonka szarukat kiváltó szarugerenda.

A hajlat síkjában lévő, a csonkaszarukat kiváltó szarugerenda.

A tetőgerincnél vagy a hajlatnál lévő, nem teljes hosszúságú, az élszaruhoz vagy a hajlatszaruhoz illeszkedő szarugerenda.

A szarufa alsó végére szegezett, az eresz közelében a tetőhajlást csökkentő faelem.

A szaruzat padlástér fele eső síkjára szegezett, ferde helyzetűhosszirányú merevítést szolgáló deszka vagy palló.

Az egymással kapcsolódó szarufapárokat a taréj közelében összekötő, vízszintes helyzetű deszka vagy deszkapár.

A fedélszékek szarufapárjait kitámasztó, vízszintes gerenda a szarufák lehajlásának megakadályozására.

A tetősíkkal párhuzamos, a szarufákat alátámasztó, hosszirányú merevítést adó, vízszintes helyzetű gerenda.

Az eresznél a szarufák alsó megtámasztását biztosító szelemen.

A szarufákat a talp- és a taréjszelemenek között alátámasztó, a szaruzat lehajlását megakadályozó, a fedélszék jellegét meghatározó szerepű szelemen.

A szarufákat a taréj alatt alátámasztó szelemen.

A szarufákat a taréj alatt megtámasztó, taréjszelement pótló deszka vagy palló.

Olyan szelemen, amelynek keresztmetszetében a hosszabb oldalak függőlegesek.

Olyan szelemen, amelynek keresztmetszetében a hosszabb oldalak nem függőlegesek.

Olyan szelemen, amelynek keresztmetszetében a hosszabb oldalak vízszintesek.

Nyomó vagy húzó igénybevételnek kitett, többnyire a szelemen vagy a vízszintes szerkezeti elem (gerenda) terhét hordozó szerkezeti elem.

Függőleges helyzetű, az állószelement vagy a vízszintes gerendát alátámasztó, illetve tartó oszlop.

Nem függőleges helyzetű, a dűltszelement alátámasztó oszlop.

Alul nem támaszkodó, kizárólag húzott szerkezeti elem.

A függesztőmű vízszintes, függőleges oszlopokhoz csatlakozó, nyomásra igénybevett szerkezeti eleme.

Az oszlop oldalirányú megtámasztására szolgáló, ferde, nyomásra igénybevett szerkezeti elem.

A szelemen szabad fesztávolságát csökkentő, az oszlopokra támaszkodó, ferde, nyomott szerkezeti elem.

Az oszlopon a szelemen felfekvését kiszélesítő, ferde dúcszerű, rövidebb könyökfa.

A szelemen felfekvési felületét megnövelő vízszintes helyzetű gerenda.

Két vízszintes helyzetű palló vagy gerenda, amelyek a szembenálló szarufákat, a szelemeneket és az oszlopokat összefogják.

Teherhordó szerkezeti elemre külön felerősített, a terheket közvetítő, rövid gerenda-, pallóvagy deszkadarab.

A szaruzatot alátámasztó szerkezeti egység.

Állóoszloppal képzett szék.

Dűltoszloppal képzett szék.

Dűlt oszlopot megtámasztó dúc.

Olyan vízszintes tartógerenda, amely a szarufák oldalirányú szétcsúszását akadályozza meg és a fedélszerkezet terheit közvetíti az alatta lévő teherhordó szerkezeteknek.

Egyes szerkezeti elemek terheit a szilárd födémre közvetítő teherelosztó elem.

A mellék szaruállások szarufáinak bekötésére szolgáló vízszintes gerendadarab, amely a fiókváltó gerendába csatlakozik.

A fiókgerendákra merőleges, azok terheit a kötőgerendának átadó vízszintes teherhordó elem.

A falazaton elhelyezett, a fedélszék terheit közvetítő vízszintes gerenda vagy palló.

Ereszképzésre szolgáló, a kötő- és a fiókgerendák végére szögezett, közel függőleges síkban elhelyezett deszka.

Az ereszdeszkázat eleme.

A homlokzati síkon túlnyúló szarufákkal képzett eresz.

A homlokzati síkból kinyúló kötő- és fiókgerendákkal, illetve a szarufákra erősített deszkákkal vagy lécekkel kialakított vízszintes felületű eresz.

Sátor-vagy toronytetőnél a csúcs alatti oszlop, esetleg függesztőoszlop.

A szarufák által meghatározott függőleges síkban elhelyezkedő szerkezeti egység.

A fedélszerkezet azon keresztmetszete, amely a szelemenek alátámasztásának rendszerét meghatározza.

Szelemennel alátámasztott szaruállás.

Nem teljes keresztmetszetű szaruállás.

Két főszaruállás közötti távolság.

A szomszédos szarufák tengelytávolsága.

Olyan tartószerkezet, amelyben a kötőgerenda a függesztő oszlopon függ. A felkötések száma szerint egyszeres vagy kettős lehet.

Olyan tartószerkezet, amelynél a vízszintes tartógerendát egy vagy több pontban alulról támasztó, fölfeszített dúc tartja.

Nyereg- és félnyeregtetőknél az oromfalon túlnyúló tetősík lezárására a lécezéshez, a szarufához vagy a szelemenekhez szegezett deszka.